Starter heldigitalt forlag

Universitetet i Stavanger, Lyse, Sonans og Ipark har gått sammen om å opprette Greenbook, Digitalforlaget AS. Dette dreier seg om landets første forlag som satser utelukkende på digital produksjon og distribusjon av læremidler.

All distribusjon vil foregå over nettet, og salg via lisenser til skoler, universiteter, høyskoler og større offentlige og private virksomheter. Brukere på alle nivåer vil få et digitalt alternativ som dekker hele opplæringsformålet, ikke bare deler av det. Dermed blir det enklere og tryggere for brukerne å ta spranget fra papirboken over i den digitale verden. Bedre enn papirboken De digitale læremidlene skal utformes slik at de gir langt bedre pedagogiske muligheter enn papirboken.

Forsiden akkurat nå

Til toppen