Stabil omsetning i TDC

TDCs kvartalstall for konsernet viser vekst på ebitda-nivå, men kun en knapp økning på topplinjen. Fremover fokuserer selskapet strengt på Norden.

TDC omsatte i årets tre første kvartaler for 19.558 millioner danske kroner (DKK), hvilket utgjør en økning på 0,2 prosent sammenlignet med den samme perioden i fjor (19.514 millioner DKK). Samtidig økte ebitda for perioden med 2,4 prosent, til 8.046 millioner DKK (7.854 millioner DKK for første til og med tredje kvartal i 2009). Ebitda-marginen endte på 41,1 prosent, opp fra 40,2 prosent for den samme perioden i fjor. Står sterkt i Danmark – TDC har nok en gang bevist sin evne til

Forsiden akkurat nå

Til toppen