Spam og virus under press

Samferdselsdepartementet mener spam hemmer samfunnsutviklingen og vil endre ekomloven for å begrense problemet. Håpet er allikevel en selvregulering i bransjen.

I forslaget, som fremkommer i et notat Samferdselsdepartementet har sendt på høring om endringer i ekomloven, foreslås det å gi myndighetene mulighet til å treffe enkeltvedtak eller gi forskrift for å kreve at tilbyder skal gjennomføretiltak for å redusere mengden spam.  Beskyttelses-pålegg Et mulig reguleringstiltak er å pålegge alle ISPer å tilby spam- og virusfiltre til sine kunder, men departementet er bekymret for om kanskje ikke alle brukerne installerer programvaren. Å

Forsiden akkurat nå

Til toppen