Som man roper i cyberspace får man svar

Fra flere hold kritiseres regjeringen, blant annet i forbindelse med statsbudsjettet, for ikke å bevilge penger til IKT og bredbånd. Det synes som om IKT-sektoren er på vei inn i det statsråd Sponheim har definert som en ”kollektiv mental depresjon”, skriver Yngve Brox, fylkestingmedlem i Sør-Trøndelag (H) og Bård Folke Fredriksen, medlem Oslo Bystyre (H).

Av Yngve Brox og Bård Folke Fredriksen Gjennom politiske prioriteringer fikk samarbeidsregjeringen ved budsjettbehandlingen for inneværende år til de største skatte- og avgiftslettelsene gitt på svært mange år. Ved denne korsveien er ikke skatte- og avgiftslettelsene like store, derimot er prioritert blant annet økede midler til forskning og forbedrede avsetningsregler til det samme for private bedrifter. Dette er gode bidrag til næringslivet, inklusive IKT-sektoren. Mye vil ha merMen

Forsiden akkurat nå

Til toppen