Smuler fra regjeringen til bredbånd

30 millioner kroner for bredbånd i distriktene og et par titalls millioner ekstra til Høykom er alt næringsminister Ansgar Garnielsen foreslår av statlig satsing i regjeringens budsjettforslag for 2004. Men det kan være flertall i Stortinget for å bevilge mer.

Av Bjørn VesethDa Gabrielsen for en mpåned siden fremla bredbåndsmeldingen varslet han større bevilgninger til bredbånd over statsbudsjettet, spesielt i distriktene.I NHDs pressemelding er ambisjonene nå konkretisert slik: "Et av forslagene i meldingen er å styrke bredbåndsutviklingen i distriktene gjennom HØYKOM-ordningen. I statsbudsjettet for 2004 foreslår Regjeringen å  utvide satsingen på HØYKOM, som dermed utgjør over 90 mill. kroner (inkl Høykom skole). For det nye pro

Forsiden akkurat nå

Til toppen