Smuldrer alternativet bort?

Telia eller et konsortium av norske kraftselskaper er de sannsynlige kjøperne av Bane Tele. Næringsminister Ansgar Gabrielsen vil selge ned staten i løpet av et halvår. Spørsmålet er imidlertid hvor mye det blir igjen å selge. Før den tid kan det godt hende at både Jernbaneverket og energiselskapene har forsynt seg av Bane Tele.

Kommentar av Arne Joramo Det har seg nemlig slik at Jernbaneverket vurderer om de skal kreve eneretten til fiberen langs jernbanelinjene, av sikkerhetshensyn. Og krever Jernbaneverket noe slikt kan det også utløse krav fra energiselskapene. I så fall kan i verste fall svært mye av Bane Teles strategiske verdi være radert bort.  Det byggverket Trygve Tamburstuen forsøkte å reise var basert på synergi med GSM-R og et utvidet og forpliktende samarbeid med bredbåndselskapene i kraftbrans

Forsiden akkurat nå

Til toppen