Slipp offentlig informasjon fri!

All relevant offentlig informasjon - som veidatabaser, NRKs arkiver, Brønnøysund-registerne etc - bør slippes fri slik at de kan brukes av kommersielle aktører til å lage nyttetjenester, foreslår Asgeir Myhre i Teleplan i denne kommentaren. Han mener dette vil styrke innovasjonen i det norske telemarkedet.

Norge og de øvrige nordiske landene har vært pionerer i utviklingen av mobilkommunikasjon. Nettverksteknologi (NMT, GSM), mobilterminaler (Simonsen, Ericsson, Nokia), nettutbygging med suveren geografisk dekning og virksom konkurranse har medført at ”alle” innbyggerehar skaffet seg et mobilabonnement og prisene for bruk ligger stødig blant de laveste i internasjonale sammenligninger. Vi er SMS-konger/dronninger og har utviklet CPA-regimet som gjør det enkelt for tredjepart å selge t

Forsiden akkurat nå

Til toppen