Simula-professor Olav Lysne har ledet utvalget som har utarbeidet rapporten om en norsk «digital grensekontroll». (Bilde: Ida Oftebro/Inside Telecom)

Slik vil de omgå kryptering og samtidig overvåke fiberkablene ut og inn av Norge

Gir bare mening hvis IKT-bransjen hjelper E-tjenesten, sier professor Olav Lysne.

Mandag leverte Lysne II-utvalget sin rapport til Forsvarsdepartementet, der de går inn for et omstridt system for masseovervåkning av datatrafikk ut og inn av Norge. For å bidra til en opplyst debatt har digi.no sett nærmere på hva de foreslår rent teknologisk. Det handler om å omgå kryptering, selv om utvalget er tilhengere av kryptering. Rapporten slår fast: «Det er grunn til å anta at den tiltagende bruken av sterk kryptering vil fortsette. Dette vil påvirke den verdien E-tje

Forsiden akkurat nå

Til toppen