Slik foregår auksjonen

I innbydelsen til auksjonen skriver SD at «Informasjon om antallet innkomne bud og om budgivernes identitet vil ikke bli offentliggjort før budåpningen.»

Budgiverne får bare gi ett bud og høyeste budet vinner. Budene skal være levert inn innen kl 16 norsk tid 12. desember og vil bli åpnet dagen etter kl 09. Budene vil bli åpnet på møte hos Samferdselsdepartementet torsdag 13. desember 2007 kl. 09.00. Møtet er åpent for budgi-verne og/eller deres representanter. «Under budåpningen vil informasjon om antall bud og budenes størrelse fremkomme. Identiteten til foretak som blir tildelt 3G-lisensen vil bli offentliggjort.» «Samferds

Forsiden akkurat nå

Til toppen