Slakter Konkurransetilsynets arbeid

Telenors advokater mener tilsynets argumentasjon legger opp til at hver eneste hustand blir et eget marked.

Konkurransetilsynet varslet i begynnelsen av januar at de mener Telenors oppkjøp av LOS Bynett er i strid med konkurranseloven, og bør stoppes. Telenors advokater åpner sitt tilsvar med å omtale varselet sommangelfullt på en rekke områder. Både analysene og datainnhentingen får stryk fra Telenor. "Partene konstaterer at tilsynet ikke selv har innhentet datagrunnlag fra aktørene for å kunne verifisere holdbarheten av de hypoteser som er lagt til grunn i varselet. I stedet har Konkur

Forsiden akkurat nå

Til toppen