Skolene har for tregt bredbånd

Norske skoler har for lav kapasitet på internettforbindelsen, mener Abelia. — Internettforbindelsen til en skole i 2005 bør være på minst 10 Mb/s, sier Paul Chaffey. En av ni skoler har dette, mens fire av ti har under 2 Mbit/s.

Bare 370 av landets 3200 grunnskoler har denne kapasiteten på internettlinjen inn til skolen. En tredjedel har mindre enn 2 Mb/s, viser tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).— Det kommer stadig bedre verktøy for undervisning ute på nettet, med plasskrevende lyd-,  bilde- og animasjonsfiler. Elever som har dårlig kapasitet på internettlinjen risikerer å bli hengende etter. Resultatet blir at vi får digitale skiller, sier Chaffey til det oppdragsfinansierte nyhetrbyåret Newswir

Forsiden akkurat nå

Til toppen