Skiller ut aksessnettet

Den svenske regjering har gitt klarsignal til at teletilsynet fra juli kan kreve at TeliaSonera skiller ut sitt kobberbaserte aksessnett i et eget selskap som skal gi alle kapasitetskjøpere like vilkår. Det svenske teletilsynet har anbefalt en slik endring, som kalles funksjonell separasjon. Telenor Sverige er skeptisk.

- Regjeringen anser at konkurranseproblemene i bredbåndsmarkedet, til tross for nåværende regulering, er så store at et nytt kraftig verktøy trengs for å håndtere dem. - Vi velger derfor å gjøre dette nå, ettersom konkurransevridningen på det dynamiske og foranderlige bredbåndsmarkedet hemmer utviklingen til fordel for konsumentene og truer Sveriges rolle som fremstående IT-nasjon, sier infrastrukturminister Åsa Torstensson. Beholder eierskap Lovendringen krever ikke at Telia g

Forsiden akkurat nå

Til toppen