Debatt

Skeptisk til 6-timersdagen

IKT-Norge er svært skeptisk til 6-timers dagen og andre forslag om redusert arbeidstid som Statsråd Heidi Grande Røys har fått Statistisk Sentralbyrå til å utrede. IT-næringen opplever en dramatisk mangel på arbeidskraft og vil ha stort behov for flere ansatte i mange år framover, da er redusert arbeidstid feil vei å gå, skriver Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, i denne kommentaren.

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag fra Fornyingsministeren utredet ulike modeller for redusert arbeidstid, deriblant 6-timersdagen. De konkluderer med at slike ordninger vil føre til lavere produktivitet i Norge. For IT-næringen vil dette være svært dramatisk fordi mangelen på arbeidskraft er så stor. Vi mangler per i dag ca 5000 ansatte og på sikt mange flere, dette betyr allerede tapt produktivitet på over 7 milliarder kroner i året. Globalt IKT-Norge er redd for at norsk I

Forsiden akkurat nå

Til toppen