Skattefradrag for IKT-forskning

Regjeringen foreslår at skattefradraget for forskning skal gjelde alle bedrifter, noe som vil komme IKT-næringen til gode. Dessuten styrkes IKT-forskningen med 20 millioner. Abelias Paul Chaffey ønsker begge deler velkommen, men er skuffet over bredbåndsambisjonene til Bondevikregjeringen.

Regjeringen foreslår å utvide ordningen for skattefradrag for FoU-utgifter til å omfatte alle bedrifter. Regjeringen vil dessuten øke budsjettet tilNorges Forskningsråd med 15 prosent, eller 129 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner går til til å styrke IKT-forskningen over Norges Forskningsråds budsjett.  Kommersialiseringstiltak vil bli prioritert gjennom en økning i bevilgningen til FORNY-programmet på 15 millioner kroner, bebuder regjeringen i sin budsjettproposisjon.. - U

Forsiden akkurat nå

Til toppen