Skarp kritikk av PT

RiksTV venter fortsatt på at Samferdselsdepartementet skal avklare hvordan TV-distributøren skal praktisere sin forretningsmodell.  Fire måneder før bakkenettet for digital-TV skal åpne er det fortsatt uvisst hvordan en distributør skal opptre i markedet..

RikstTV var mot slutten av mars i år klare til å lansere sin kanalpakke, med priser og det hele. De fleste avtalene med innholdsleverandørene var så godt som ferdigforhandlet. Men 21. mars kom et svarbrev fra Post- og teletilsynet  til Modern Times Group (MTG), som ga mottakeren medhold i at de kunne kreve å slippe til med en reklamefinansiert gratiskanal i bakkenettet.  Sterk kritikk RiksTV sendte et brev til SD 28. mars, hvor det fremsettes skarp kritikk av PTs vurderinger. Kjerne

Forsiden akkurat nå

Til toppen