Skal undersøke alle mobilnettene

Nå får Telenors problemer konsekvenser for Netcom, Network Norway og Tele 2. Samferdselsministeren vil se på sikkerheten i alle landets mobilnett. 

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil i løpet av kort tid gi Post- og teletilsynet i oppdrag å kartlegge sårbarheten i alle mobilnettene i Norge. Motivasjon for dette finner hun i den senere tids store problemer hos Telenor. – Analysen skal være et supplement til kartlegginga Post- og teletilsynet (PT) og Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap (DSB) skal i gang med, der de skal se på hvor avhengig samfunnet er av ekomnett, samt foreslå tiltak, sier Meltveit Kleppa.

Forsiden akkurat nå

Til toppen