Siemens snur strømmen

Siemens har i siste regnskapsår en klar forbedring i resultatet, både i hele konsernet og i Siemens Norge. Store kostnadskutt begynner å gi resultater.

Siemens AG har et foreløpig resultat på 2,6 milliarder euro (19 mrd. NOK) etter skatt for regnskapsåret 2001/2002 (01.10.01 - 30.09.02). Dette er en resultatforbedring på 24 prosent sammenliknet med fjorårets resultat.  Siemens AG hadde en omsetning på 84 milliarder euro (615 mrd. NOK) og en ordreinngang på 86,2 milliarder euro. Dette er en nedgang på henholdsvis 3 prosent og 7 prosent fra året før, men korrigert for valutaeffekter og nettoeffektene av kjøp og salg, var omsetninge

Forsiden akkurat nå

Til toppen