Grafene viser små endringer i TV-vanene fra 2010 til 2011.

Ser på TV, surfer på Facebook

Seks av ti TV-seere kombinerer TV-tittingen med nettsurfing. Og fire av ti benytter sosiale nettmedier foran fjernsynsapparatet.

Ericsson Consumerlabs årlige trendrapport viser at TV-vanene er i endring verden over.  Undersøkelsen er gjennomført blant 13.000 personer i 13 land, og skal være representativ for 400 millioner forbrukere. Mens vårt naboland Sverige inngår imaterialet, er norske forbrukere ikke dekket av undersøkelsen. Over 40 prosent av respondentene oppgir at de benytter sosiale medier mens de sitter foran TV-en.   Kvalitative undersøkelser I tillegg til de store spørreundersøkelsene, har Erics

Forsiden akkurat nå

Til toppen