Sentralisert drift i Teliasonera

Teliasonera sentraliserer sine tekniske divisjoner i Norden og Baltikum og samler det hele under Stockholm. – Kun en organisatorisk endring, sier Netcom.

Teliasoneras tekniske mobildivisjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum skal organiseres internasjonalt istedenfor nasjonalt som i dag. Hensikten er å effektivisere driften og få mer ut av kompetansen i konsernet. Selv om reorganiseringen styres fra sentralt hold, skal ingen i Netcom fysisk flyttes til Stockholm. Kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus omtaler de kommende endringene som organisasjonsmessige strukturendringer uten dramatiske konsekvenser. Ingen overtallighet – Det

Forsiden akkurat nå

Til toppen