Debatt

Sentraliserende mobilteknologi

Mens første og andre generasjons mobilteknologi virket klart desentraliserende, har tredje generasjon (3G) og sannsynligvis 4G fått helt motsatt fortegn. De virker sentraliserende. Det samme gjør nå også fullverdig bredbånd.

For 10-15 år siden var jeg en av flere som trodde den nye kommunikasjonsteknologien skulle virke desentraliserende og stanse fraflyttingen av landsbygda og tilflyttingen til byene. Det motsatte har skjedd og vi må med skam melde at i 2007 virker markedskreftene slik at både mobilteknologi og bredbånd styrker sentraliseringen. Sagt demagogisk: Skal du ha skikkelig mobilnett og bredbåndsnett så flytt til byen! Negativ effekt Først fikk vi NMT 450. Dette nettet hadde svært bred dekning. S

Forsiden akkurat nå

Til toppen