Mange eldre er fortsatt utestengt fra internettets muligheter, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

Seniorer faller utenfor

Statistisk sentralbyrå har sluppet årets tall for IKT i husholdningene.

Ifølge SSB-undersøkelsen IKT i husholdningene, sliter fortsatt de fattigste i Norge med å komme seg på nett. Særlig er det pensjonistene som blir stående utenfor. Undersøkelsen tar for seg norske husholdningers bruk av PC og internett det sisteåret, og viser tydelig at det er de med lav inntekt og utdanning, samt pensjonistene som faller utenfor den digitale hverdagen. Av husstandene med under 200 000 i samlet inntekt har bare 67 prosent fast bredbåndstilknytning. Dette er likevel o

Forsiden akkurat nå

Til toppen