Seks av ti basestasjoner mates trådløst

Datamengden som overføres i mobilnettene øker eksplosivt med innføringen av nye teknologier. Det stiller store krav til matingen av basestasjonene, som i 60 prosent av tilfellene skjer via radioløsninger.

Med innføring av nye teknologier som CDMA Ev-Do Rev. A, UMTS og HSPA har PCene blitt mobilterminaler. Hastigheten på tilknytningen til Internett i mobile- eller nomadiske situasjoner er i dag på nivå med det mange har over kobberkablene. Mange klarer seg med kun mobilt bredbånd. I Sverige regner enkelte aktører med at 15-20 prosent av mobile bredbåndskunder vil si opp sitt abonnement over kobberkabler og være fornøyd med bare ett bredbåndsabonnement – det mobile. Mer fart i lufta

Forsiden akkurat nå

Til toppen