Samordnet sendrektighet

Det heter seg at dersom man ikke ønsker noe som helst gjort, så nedsett en komite. Det er nettopp det våre folkevalgte nå er i ferd med å gjøre i telepolitikken: Utrede seg til total handlingslammelse. Denne sendrektigheten har alt plassert oss langt bak i den svakeste klasse i teleutviklingen. Og verre kan det bli.

Av Arne Joramo Det eneste virkelig forutsigbare i norsk telepolitikk er at alle viktige beslutninger blir utredet i sju lange og sju breie og at minst mulig som betyr økonomiske uttellinger for staten blir vedtatt. Og sju lange er ikke tatt ut av luften. Noe så selvsagt som nødnett for helse, brann og politi har departementene i Norge nå utredet i sju år — ja, sju år. Til sammenlikning har finnene i all stillhet bygd seg et fiks ferdig TETRA-nett. I Norge vil i i beste fall få et vedta

Forsiden akkurat nå

Til toppen