Sammensatte og lite homogene tv-vaner

En ny forbrukerundersøkelse om tv-vaner viser at det finnes få etablerte forbruksmønstre. – Fragmentert og komplisert, konkluderer Ericsson Consumerlab.

Ericssons Consumerlab har gjennomført en forbrukerundersøkelse selskapet hevder er representativ for 300 millioner menneskers tv-vaner. Men undersøkelsen, som ble gjennomført i Kina, Tyskland, Spania, Sverige, Taiwan, Storbritannia og USA, leder ikke til noen entydig konklusjon. Tvert om så må Ericsson konstatere at bildet er sammensatt og lite enhetlig. Bruker tid på tv – Vi konkluderer at forbruket er fragmentert og komplisert. Det er få etablerte forbruksmønstre, og markedet pre

Forsiden akkurat nå

Til toppen