- Med utvikling i retning av gigabit-hastighet i trådløse nett, vil kun et fåtall bruke kabel i framtida, sier Nils-Ove Gamlem i Cisco.

Samme tjenester i trådløse og faste nett

For å gi mobile arbeidere tilgang til de samme tjenestene som kablede og kablede samme som mobile, legger nå Cisco policy for begge i samme enhet.

Økt bruk av video, private mobiler og nettbrett i bedrftens nettverk pluss medfølgende sikkerhetsutfordringer gir mer komplekse nettverk. Ciscos løsning heter «Unified Access». - De 20 årene jeg har jobbet med nettverk, har kompleksiteten økt jevnt og trutt, selv om det er blitt enklere for sluttbrukeren. Den underliggende kompleksiteten i nettverkene med mer mobilbruk aksellererer. Ifølge Gartner bukes 76 prosent av budsjettene til å holde nettverket i live, en andel som stiger med t

Forsiden akkurat nå

Til toppen