Samlet komité bak Venstre-forslaget

Men flertallet i Transport- og kommunikasjonskomiteen nevner verken stamnett, utenlandskabler eller 100 Mbit/s i sin innstilling til Stortinget.

Da regjeringserklæringen ble lagt frem i fjor høst, overrasket de nye regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet hele telebransjen med å sette seg mål om å oppnå 100 Mbit/s-dekning til alle. Saksordfører Torill Eidsheim fra Høyre samlet samtlige partier bak støtte til Venstres forslag om nasjonal bredbåndsplan. Senterpartiet innstiller imidlertid på eget forslag om 100 Mbit/s til alle innen 2020. Det var også utgangspunktet da Terje Breivik i støttepartiet Venstre rett o

Forsiden akkurat nå

Til toppen