Samfunnsnytte eller HDTV?

Mobilaktørene argumenterer med samfunnsnytte og TV-aktørene med hensynet til konkurranse når de i nesten 40 uttalelser søker å overbevise politikerne om bruken av 700-frekvensene.

Det er et nokså klart skille mellom leirene som ønsker å benytte 700-frekvensene til mobilt bredbånd og de som ønsker TV. Mobilaktørene argumenterer gjennomgående med hensynet til hva som gir mest mulig nytte for samfunnet mens TV-aktørene peker på hensynet til at bakkenettet skal kunne konkurrere kommersielt med alle de andre TV-distributørene i landet. I denne artikkelen forsøker vi å gi et bilde av de argumentene som framføres, selvsagt med fare for å overse enkelte synspunkter.

Forsiden akkurat nå

Til toppen