Rogaland best på nett

Tall fra grunnskolenes informasjonssystem for 2004 viser store skiller på internettforbindelse mellom skolene. Rogaland har det best, mens Oppland er verst.

- Det må tas et krafttak for å hindre digitale skiller i grunnskolen, sier Abelias leder, Paul Chaffey, som også ønsker krav til hva slags forbindelse til Internett som tilbys elevene. - Forskjellen mellom skolene i hva slags internettforbindelse som tilbys er alt for stor, sier Chaffey.Elevene ved grunnskolene i Rogaland har raskest internettforbindelse. Tilbudet til elever i Møre og Romsdal, Oppland og Troms ligger langt under landsgjennomsnittet. I Rogaland er 57 prosent av datamaskinene

Forsiden akkurat nå

Til toppen