Røde Kors — online med Ice.net

Røde Kors Hjelpekorps får bredbåndløsninger fra Ice.net for sine 325 hjelpekorps og operative distriktsledelse.

Røde Kors Hjelpekorps i Norge og Ice.net har nylig inngått en samarbeidsavtale om leveranser av mobilt bredbånd som kan lette informasjonsflyten. Partene vil løpende vurdere behovet for å utvide samarbeidet. – Vi er glade og stolte av at vi med dette kan bidra til å effektivisere og modernisereinformasjonsarbeidet i Hjelpekorpset, og samtidig lette arbeidet til alle de frivillige medlemmene. Hjelpekorpset er en unik bidragsyter for hele det norske folk, sier administrerende direktør Ma

Forsiden akkurat nå

Til toppen