Debatt
Bård Solem er advokatfullmektig i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.

Regulering og konkurranse på bredbåndsmarkedet

Bidrar Post- og teletilsynets varslede vedtak om regulering av Telenors fibernett til bærekraftig konkurranse på bredbåndsmarkedet?

  • Kommentarer (0)

Post- og teletilsynet (PT) varslet 28. september at de ville fatte vedtak om særskilte forpliktelser for Telenor i de såkalte grossistmarkedene for full og delt tilgang til faste aksessnett og bredbåndsaksesstjenester. Fristen for å svare på høringen gårut i dag, fredag 2. november. PT fattet et tilsvarende vedtak i 2009 vedrørende Telenors kobbernett. Det nye er at PT nå foreslår at også Telenors fibernett skal omfattes av vedtaket. PT er gitt kompetanse til å regulere ekommarke

Forsiden akkurat nå

Til toppen