Debatt

Regulering av fiber?

I Sverige foreslår Post- og telestyrelsen å regulere tilgangen til fiberen TeliaSonera bygger. Kan liknende skje i Norge? spør fagredaktør Håvard Fossen.

Bakteppet for svenske telemyndigheters forslag om å regulere tilgangen til TeliaSoneras fiber er EUs lover og forslag om lover på teleområdet. EU åpner for at medlemslandene kan gripe inn med regulering mot aktører med sterk markedsstilling. Fordi utbyggingen av fiber skjer regionvis, åpner EU også for at de enkelte medlemsland kan definere selskaper med sterk markedsstilling i geografisk begrensede områder. Det kunne eksempelvis gjort det mulig å definere enkelte Altibox-partnerne so

Forsiden akkurat nå

Til toppen