Lyca Mobile blir pålagt termineringsregulering på linje med andre mobilaktører i det norske markedet.

Regulerer Lycas termineringspriser

Kan ikke ta mer enn Netcom og Telenor.

Post- og teletilsynet har vedtatt å innføre termineringstak for Lyca Mobile fra 1. juli 2011. Dermed blir Lyca regulert på lik linje med Telenor, Netcom, Ventelo og TDC. Lyca blir vurdert til å ha særlig sterk markedsstilling når det gjelder terminering i eget nett, EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har hatt utkast til vedtak til gjennomgang og har ikke levert noen innsigelser. - Like priser for like tjenester I dag tar Lyca 40 øre per minutt for terminering i eget nett. Fra første ju

Forsiden akkurat nå

Til toppen