Regjeringen valgte Teleplans krisestøtte

Krisestøtteenheten (KSE) har på vegne av departementsfellesskapet nå inngått kontrakt med Teleplan for anskaffelse og videreutvikling av et databasert støtteverktøy og loggføringssystem til bruk under håndtering av kriser og alvorlige hendelser.

Systemet er planlagt klart til bruk i mai 2008. Anskaffelsen er et ledd i oppfølgingen etter Tsunami-krisen i 2004 og i tråd med Stortingsmelding 37 (2004 -2005). Sikkerhet for mange Leveransen inngår i Teleplans satsing innen Samfunnssikkerhet, risiko og beredskap. Lysaker-selskapet har levert tilsvarende løsninger til en rekke kunder i offentlig forvaltning og privat næringsliv, inkludert Color Line, Eidsiva Energi, Utenriksdepartementet, Oslo Politidistrikt, Norsk Hydro og mer enn

Forsiden akkurat nå

Til toppen