Regjeringen utsetter bredbåndsmålsetting

Næringsminister Ansgar Gabrielsen utsetter Stoltenberg-regjeringens målsetting for utbygging av bredbånd med flere år. Grunnskoler, biblioteker og kommuneadministrasjoner loves bredbånd innen utgangen av 2005, tre år senere enn den opprinnelige planen.

Av Bjørn Veseth- Regjeringen har revurdert målene for bredbåndsarbeidet: Det skal være gode markedstilbud om bredbånd i alle deler av landet. I løpet av 2005 skal alle grunnskoler, folkebibliotek og kommuneadministrasjoner ha tilbud om bredbåndstilknytning til konkurransedyktige priser. Innen utgangen av 2003 skal alle videregående skoler ha slikt tilbud. Videre skal alle sykehus ha bredbåndstilknytning til helsenett i løpet av 2002, sa Gabrielsen under regjeringens it-politiske redegj

Forsiden akkurat nå

Til toppen