- Regjeringen sløser med mobilmilliard

Regjeringen og Åslaug Haga gjør ikke klokt i å love bort en milliard kroner av skattebetalernes penger til mobilutbygging, mener Matthias Peter, administrerende direktør i Nordisk Mobiltelefon. - Dette tallet er basert på Telenors beregninger, men det finnes faktisk andre teknologier som kan gi den ønskede infrastrukturen for et mye mindre beløp, sier han.

Kommunalimiter ig Sp-leder Aslaqug Haga tok før ghelgen til orde for at Staten bør bevilge opp til en milliard kroner for å sørge for full mobildekning over  hele landet, sli at folk "får full frihet til å velge hvor de vil bo". - Hvorfor skal staten subsidiere en mobilteknologi som er svært dyr sett i forhold til den alternative infrastrukturen som er tilgjengelig på markedet, sier Matthias Peter i Nordisk Mobiltelefon Norway. Bygger ut nå Han mener Regjeringen bør være varsom m

Forsiden akkurat nå

Til toppen