Regjeringen med forslag til ny telelov

Regjeringen la fredag fram sitt forslag til en ny lov om elektronisk kommunikasjon. Ekomloven skal erstatte dagens telelov.

- Ny lov om elektronisk kommunikasjon vil legge til rette for økt konkurranse og bidra til nyskaping i næringslivet og økt velferd. For aktørene i markedet for elektronisk kommunikasjon vil den nye loven bety klarere og mer forutsigbare rammebetingelser og dermed legge til rette for fortsatt vekst og utvikling av nye nett og tjenester, heter det i en melding fra samferdselsminister Torild Skogsholm og Samferdselsdepartementet.Sikrer tjenesterEkomloven vil fortsatt sikre leveringspliktige tje

Forsiden akkurat nå

Til toppen