Regjeringen kartlegger de bredbåndsløse

Regjeringen er i ferd med å flytte fokus fra bredbåndsdekning til faktisk bruk av bredbånd. EU har satt ”digital inkludering” på sin dagsorden, og tar sikte på å formulere konkrete tiltak om dette i løpet av 2008.

Sist helg deltok statssekretær Wenche Lyngholm i FAD på et EU-møte i Lisboa hvor man diskuterte ”økt deltakelse, kompetanse og tilgjengelighet til IKT”. Det skal nå utarbeides et arbeidsprogram for konkrete tiltak på EU-nivå. - Vi vil benytte initiativet som en stimulans for å styrke den norske politikken på feltet. Siden IKT er et område i rivende utvikling med stadig nye muligheter, blir en av utfordringene å sikre kontinuerlig kompetanseutvikling. Vi må unngå at folk støte

Forsiden akkurat nå

Til toppen