Refses for BaneTele

Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket får skarp kritikk fra Riksrevisjonen for måten Bane Tele ble styrt på frem til forrige årsskifte. Riksrevisjonen mener Torild Skogshom og Steinar Killi bidro til å sende Bane Tele ut i et økonomisk uføre.

Riksrevisjonen har nå sendt sin første granskingsrapport om styringen av BaneTele til Samferdselsdepartementet. Senere skal den behandles i Stortinget.SammenblandingHovedkritikken går på at verken departementet, Jernbaneverket eller selskapet selv var i stand til å skille skikkelig mellom forvaltning fra forretningsdrift. BaneTele fikk ikke de betingelser som er nødvendig i en bransje preget av hurtige endringer. Da BaneTele ble skilt ut fra Jernbaneverket og etablert som statseid aksjesel

Forsiden akkurat nå

Til toppen