Realisering av TETRA

I krisesituasjoner som ved katastrofer, brann, ulykker, sykdom og kriminalitet, tas det for gitt at de tre nødetatene brannvesen, politi og helsevesen har et godt samarbeid internt og seg imellom. Dette forutsetter gode telekommunikasjonssystemer, deriblant godt mobilt radiosamband. Tor Helge Lyngstø gir her en statusrapport om TETRA-prosjektet.

Av Tor Helge Lyngstø Nødetatene har gjennom TETRA-prosjektet tatt initiativ til å realisere neste generasjons sambandssystem. Utbygging av et landsdekkende system vil kreve investeringer i milliardklassen og forutsetter tilførsel av friske midler over statsbudsjettet.  Dagens sambandssystemerNødetatene har i dag separate analoge radiosamband med infrastruktur over hele landet, etablert over en 30 års periode. Systemene preges av dårlig radio­dekning, lav bruker­vennlighet, åpenhet fo

Forsiden akkurat nå

Til toppen