Rammeverk for tjenestekvalitet

Det bør forhandles frem en avtale som beskriver nivået på tjenestekvaliteten (SLA — Service Level Agreement) fra leverandørene innen IT og telekombransjen, mener Sven O. Danielsen, daglig leder i Utel Systems. Han ønsker også å opprette et felles rammeverk for oppfølging av SLA.

Telekom-/internettmarkedet er preget av stor og økende dynamikk. Å?rsaken er hyppige teknologiskifter, innovasjon i tjenester, integrasjon mellom tele- og datateknologier og et økende antall tjenestetilbydere.Konsekvensen er øket kompleksitet og reduserte priser. Konsekvensen er i mange sammenhenger også at flere tjenesteleverandører henger i en gjensidig avhengig ende-til-ende-kjede for å realisere de tjenester som sluttkundene tilbys. Kombinasjonen av redusertepriser og innovative lø

Forsiden akkurat nå

Til toppen