Punkterer mobilmyter

Mesteparten av tiden en gjennomsnittsbruker snakker i mobiltelefonen er  i samtaler med de fire samme personene, viser en europeisk brukerundersøkelse. Den punkterer også flere andre mobilmyter, blant annet om konvergensen.

Undersøkelsen av brukere i sju europeiske land, ledet av en sosialantropolog og utført for Swisscom, den største teleoperatøren i Sveits, bygger på observasjoner, intervjuer og brukernes egen loggføring. Engere krets Flereav funnene er mildt sagt overraskende. Mens man lenge har trodd at mobilen gjør det mulig å holde kontakt med mange venner og bekjente, viser undersøkelsen at 80 prosent av gjennomsnittsbrukerens samtaletid er med kun fire personeri familie eller vennekrets. Norge e

Forsiden akkurat nå

Til toppen