PT vil kartlegge basestasjoner

I sine strategidokumenter for forvaltning av frekvenser de neste to årene, skriver Post- og teletilsynet at de vil starte arbeidet for å kartlegge og publisere plasseringen av basestasjoner.

De siste årene har det til stadighet dukket opp saker som avdekker frykt blant folk når det gjelder stråling fra mobilnettene. Flere reportasjer i aviser og etermedier har fokusert på problemet og etterlyst åpenhet om hvor basestasjonene står. Hittil har denne informasjonen vært mer eller mindre hemmelig. Oversikt Post- og teletilsynet sier i sitt strategidokument for 2009-2011 at de i 2009 vil: ”Starte arbeidet med å se på muligheten for å kartlegge og publisere plassering av ba

Forsiden akkurat nå

Til toppen