PT varsler ny markedsavgrensning

Post- og teletilsynet går likevel inn for å prisregulere den delen av Telenors høyhastighetssamband som går opp til og med 10 kilometer. Opprinnelig mente PT at det ikke lenger var nødvendig å prisregulere Telenors tilbud av overføringskapasitet på transport.

Grossistmarkedet for overføringskapasitet aksess (marked 13) defineres som all overføringskapasitet som omsettes i grossistmarkedet inntil 8 Mbit/s i et endret varsel fra Post- og teletilsynet (PT). All annen overføringskapasitet i grossistmarkedet inngår i marked 14. I varselet går PT inn for å prisregulere den delen av Telenors høyhastighetssamband, marked 14, som går opp til og med 10 km. I det opprinnelige varselet, som kom i desember, mente PT det ikke lenger var nødvendig å pri

Forsiden akkurat nå

Til toppen