PT skeptisk til mobilregulerte soner

Post- og teletilsynet, Advokatforeningen og Forbrukerombudet er bare noen av høringsinstansene som stiller seg kritiske til forslaget om å gi politiet anledning til å innføre såkalte mobilregulerte soner.

Samferdselsdepartementet har lagt ut høringsuttalelsene som behandler forskriftsforslaget vedrørende såkalte mobilregulerte soner. Fra før var det klart at Datatilsynet, Telenor og NetCom alle stilte seg skeptiske til at politiet skal få anledning til å benytte manipulasjon av mobilnettene som et kriminalitetsforebyggende tiltak. Nå har også en lang rekke øvrige instanser avlevert sine kritiske bemerkninger. Alvorlige følger Post- og teletilsynet (PT) uttrykker blant annet bekymr

Forsiden akkurat nå

Til toppen