Teleanalytiker Tore Aarønæs mener Post- og teletilsynet svikter oppgavene sine når Telenor kan hente ut gevinster i hundremillionersklassen fra regulerte kobbermarkeder. 

- PT opptrer som omvendt Robin Hood

Tore Aarønæs mener tilsynet lukker øynene, og undergraver reguleringens intensjoner. I stedet bør det opprettes et bredbåndsfond, mener han.

– Dette høres ut som "same shit, new wrapping", sier teleanalytiker Tore Aarønæs. Han var aktiv i debatten i 2006 som var medvirkende årsak til at  Post- og teletilsynet (PT) regulerte prisen for full aksess til 105 kroner, før Telenor fra årskiftet 2006/2007 frivillig senket prisen til 95 kroner per kunde. Rett før avgjørelsen slapp han rapporten Teleinfo kobber som ga et dypdykk i markedet. Påstanden i rapporten var at tilsynet i praksis aksepterte at Telenor i en årrekke rap

Forsiden akkurat nå

Til toppen