PT med råd om statlig støtte til bredbånd

I en kommentar til Teleplans tidligere omtalte rapport om tilstanden for norsk bredbånd, konkluderer Post- og teletilsynet med at en eventuell statlig støtte til bredbåndsutbygging både må omfatte tilskudd til utbyggin i grisgrendte strøk og til dekning av ”hvite flekker” i tettbygd strøk.

Teleplans rapport utredet hva som skal til for å få full bredbåndsdekning i Norge. PT følger opp dette i et brev til departementet, som du kan lese på deres hjemmesider www.npt.no. Tilsynet har noen innvendinger til Teleplans rapport, menhovedtrekkene er det enighet om, også at hele Norge ikke vil få bredbånd om markedskreftene får råde uten bidrag fra det offentlige. Nå mener PT at det allerede er gitt offentlige tilskudd til bredbåndsutbygging hos 40.000 til 60.000 tilknytninger i

Forsiden akkurat nå

Til toppen