PT med råd om mobilvett

Post- og Teletilsynet (PT) har samlet en ekspertgruppe som skal bistå med gode råd om mobilbruk på sidene Nettvett.no. I gruppen sitter blant annet eksperter fra Forbrukerrådet, Barnevakten, Politiet, og Opera, i tillegg til PTs egne representanter. Produsentene, Medietilsynet, Mobilen.no, Telenor og Netcom er også invitert til å komme med sine bidrag.

Gruppen hadde onsdag sitt første møte, der de blant annet gjennomgikk den informasjonen som allerede finnes på nettstedet Nettvett.no. Behov Under møtet ble det vist til et behov for å differensiere informasjonen. Mens bedriftsmarkedet primært er opptatt av sikkerhet, er foreldre opptatt av trygghet. Dessuten ble det diskutert hvordan sidene best kan møte brukerens behov for informasjon. Når oppdateringen er ferdig vil publikum kunne finne råd om alt fra sikring av data på mobilen

Forsiden akkurat nå

Til toppen