Slik illustrerer Post- og teletilsynet henholdsvis hvordan prioritetsabonnementer kommer igjennom i mobilnettet når nettet er fullt, hvordan flere tilgangsnett reduserer sårbarheten for linjebrudd og hvordan kapasiteten kan bli sprengt ved store hendelser når for mange kjemper om en begrenset ressurs. (Bilde: Post- og teletilsynet)

PT med «ekom for dummies»

Post- og teletilsynet har laget en veiledning om robust elektronisk kommunikasjon som enkelt forklarer hvordan telenettene er bygd opp.

Det er kommuner uten egen kompetanse på elektronisk kommunikasjon (ekom) som er målgruppe for dokumentet «Robust elektronisk kommunikasjon – veiledning og råd til kommuner». Post- og teletilsynet, som skifter navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ved årsskiftet, ønsker å hjelpe norske kommuner til å utføre de risiko- og sårbarhetsanalysene de er pålagt å lage etter loven, i tillegg til å legge planer for alternative løsninger ved kriser. Målet er å redusere sannsynlighete

Forsiden akkurat nå

Til toppen