Direktør Willy Jensen, Post- og teletilsynet.

PT justerer abonnementstall

Post- og teletilsynet justerer sine tall for maskin-til-maskin mobilabonnementer fra 500 000 til 356 000.

PTs årsstatistikk for ekommarkedet for 2008 oppga tallet på M2M-abonnementer til ca. 500 000. Stemmer ikke Dette tallet var beregnet på grunnlag av operatørenes innrapportering til tilsynet, men Inside Telecom påpekte overfor PT at tallet neppe kunne stemme, ut fra følgende: Telenor oppga i sin rapport for første kvartal at M2M-abonnementer var tatt ut av kundemassen som ble raportert til finandsmarkedene, og dette utgjorde 127 000. Ettersom Telenor har mer enn halvparten av abonnemen

Forsiden akkurat nå

Til toppen