PT har fått mer makt

Post- og teletilsynet (PT) har fått nye virkemidler for å sikre at alle aktører følger kravene og pliktene i ekomlovgivningen. Nå varsler tilsynet skjerpede reaksjoner ovenfor dem som ikke følger regelverket.

Overtredelsesbot er et nytt virkemiddel som PT fikk adgang til å ilegge gjennom en endring i ekomlovgivningen med virkning fra 15. januar 2008. Dette er en økonomisk sanksjon som kan ilegges personer eller foretak etter regelbrudd, skriver PT på sine nettsider. – PT vil i hovedsak bruke overtredelsesbot etter grove brudd på regelverket. I tillegg er vi bevisste på at overtredelsesbot kan være et effektivt virkemiddel mot slapphet og slendrian. For eksempel kan overtredelsesbot benyttes

Forsiden akkurat nå

Til toppen